QGIS 2.6 «Brighton»

Анонсовано вихід QGIS 2.6 «Brighton». Цей випуск містить багато нових можливостей, виправлень та вдосконалень.

Ознайомитися з повним списком змін можна тут. Звичайним користувачам краще користуватися так званим visual changelog. Найбільш значні та цікаві зміни перераховано нижче.

Загальні

 • у діалозі налаштувань проекту тепер також відображається повний шлях до файлу проекту
 • з'явилась можливість видалення останньої вершини під час вимірювань площі/довжини
 • вдосконалено віджети редагування:
  • підтримка значень NULL у віджетах редагування дати/часу, зображень, веб-сторінок
  • віджет «Діапазон» тепер дозволяє вказувати суфікс
  • віджети, які не підтримуються провайдером даних тепер блокуються та виділяються іншим кольором
 • під час з'єднання таблиць можна вибрати лише необхідні поля
 • реалізовано підтримку «віртуальних» полів на основі виразів
 • «дії» тепер можуть мати асоційовану іконку (піктограму)
 • розширено набір виразів:
  • для конкатенації рядків можна використовувати оператор «+»
  • attribute(feature, attribute_name) — для отримання значення атрибута об'єкта
  • $currentfeature — повертає поточний об'єкт
  • $atlasfeature — повертає поточний об'єкт атласу
  • getFeature(layer, attributeField, value) — повертає перший об'єкт шару, значення атрибута якого відповідає заданому

Графічний інтерфейс

 • редактори коду Python, HTML, CSS та редактор виразів підтримують підсвітку синтаксису
 • реалізовано підтримку палітр кольорів:
  • глобальна палітра кольорів
  • палітра кольорів проекту
  • імпорт/експорт палітр у формат GPL
  • кольори палітри відображаються у діалогах вибору кольору та контекстному меню відповідних віджетів
 • новий діалог вибору кольору:
  • повзунки для зміни компонентів кольору (тон, насиченість, значення, червоний, зелений, синій)
  • повзунок для налаштування прозорості (альфа-канал)
  • підтримка копіювання та вставки HTML-кодів кольору в різних форматах
  • попередній перегляд з можливістю порівняння попереднього та поточного кольору
  • підтримка перетягування кольорів в/з інші програми (доступно не для всіх ОС)
  • можливість «захвату» кольору (так звана «піпетка», доступно не для всіх ОС)
  • користувач має вибір який саме діалог використовуватися (системний чи діалог QGIS)
 • інструменти «Вибрати об'єкт» та «Вибрати об'єкти прямокутником» замінено одним універсальним інструментом
 • два нових розміри іконок: 48 та 64
 • нова кнопка вибору кольору
 • контекстне меню для інструмента ідентифікації об'єктів

Платформа Processing

 • новий редактор моделей
 • онлайн репозиторій моделей та сценаріїв
 • повноцінна підтримка локалізації

Стилі та символіка

 • реалізовано можливість відключення візуалізації певних класів рендерерів «Градуйований знак» та «Унікальні значення» без їх видалення
 • вдосконалений алгоритм генерації випадкових кольорів (тепер кольори відрізняються один від одного більше)
 • зміна рендереру не призводить до зміни символу
 • можливість задати формат підписів та точність значень при використанні режиму «Градуйований знак»
 • конвертація класів рендерерів «Градуйований знак» та «Унікальні значення» у правила ренедерера «Правила»

Легенда

 • Завершено другий етап рефакторингу та оновлення легенди (списку шарів)
 • автоматична фільтрація елементів легенди (в тому числі для WMS-шарів) в залежності від масштабу карти
 • управління групами шарів виконується з панелі інструментів легенди
 • групи візуалізації — дозволяють швидко перемикатися між групами шарів, які повинні відображатися на карті
 • класи ренедереру «Правила» відображаються у вигляді дерева

API та програмування

 • нове API легенди (списку шарів)
 • перейменовано класи віджетів редагування, шляхом додавання суфікса «Wrapper» (наприклад QgsCheckboxWidget → QgsCheckboxWidgetWrapper)

Редактор макетів

 • можливість виключення елементів з фінальної карти без їх видалення з макету. Також цей параметр може визначатися атрибутами
 • можливість виключення з фінальної карти сторінок з пустими фреймами веб-сторінок або таблиць атрибутів
 • панель елементів макета. Дозволяє швидко вибирати елементи, блокувати їх положення та розміри тощо. Також підтримується зміна порядку шляхом перетягування елементів у панелі
 • лінії та стрілки тепер підтримують всі можливості символіки
 • практично всі параметри елементів макета тепер можуть визначатися атрибутивними даними або розраховуватися з виразів
 • з’явилась можливість вказувати URL в якості адреси зображення
 • реалізовано підтримку декількох оглядових карт у макеті

Вихідний код і бінарні пакети для Windows, Debian та Ubuntu можна завантажити з відповідного розділу сайту http://qgis.org. Пакети для інших дистрибутивів та операційних систем будуть з'являтися по мірі їх підготовки мейнтейнерами.