QGIS news #39

Завдяки зусиллям Salvatore Larosa (початкова реалізація) та Nathan Woodrow (доробка та інтеграція) у QGIS з’явився новий віджет — редактор коду на основі QScintilla. На сьогодні редактор підтримує підсвітку синкаксису для Python, SQL та HML і вже використовується в редакторі макетів. Поступово він буде використовуватися всюди, де необхідні розширені можливості редагування текстів: в консолі Python, редакторі SQL модуля DB Manager, редакторах сценаріїв Processing тощо.

Matthias Kuhn реалізував підтримку «віртуальних атрибутів» для векторних шарів. Такі атрибути розраховуються автоматично на основі заданих користувачем виразів та оновлюються при будь-яких змінах залежних полів. Завдяки цій можливості відпадає необхідність у створенні проміжних шарів під час аналізу, крім того, значно розширюються можливості оформлення шарів.

Nyall Dawson за підтримки швейцарської групи користувачів QGIS, адміністрації м. Устер та кантону Невшатель (Швейцарія) активно вдосконалює функціонал редактора макетів. Лише за неповний місяц було зроблено понад 100 коммітів, 16 з них додають новий функціонал.

Та ж таки швуйцарська група користувачів QGIS оприлюднила свої плани щодо подальшого вдосконалення редактора макетів, кінцевою метою якого є потужний генератор звітів на зразок Jasper та редактора звітів Microsoft Access. До обговорення та фінансування цієї роботи закликаються всі зацікавлені.